Kontakt

Stanislav Bariny


Adresa: 
Stanislav Bariny, Záhradná 18, 900 81 ŠENKVICE
IČO: 35 082 569
Mobil: +421 905 681 988
Mail: barinys@gmail.com