Dodávatelia

Výber materiálu je obvykle kľúčová otázka na začiatku každého rokovania súvisiaceho s výstavbou novej strechy. Naša firma má vďaka mnohoročnému pôsobeniu v strechárskej brandži vybudované úzke partnerské vzťahy s mnohými renomovanými výrobcami strešných materiálov, vďaka čomu vám dokážeme erudovane pomôcť a poskytnúť viaceré alternatívy výberu najvhodnejšieho materiálu tak, aby spĺňal technické parametre vašej strechy i vaše kvalitatívne a estetické nároky. Zároveň vám zabezpečíme kompletný servis súvisiaci s dodávkou materiálu.