Servis

Filozofiou našej firmy je zabezpečiť klientovi kompletný servis od obhliadky strechy až po jej konečnú realizáciu tak, aby klient nemusel sám riešiť nič z toho, čo s výstavbou novej alebo rekonštrukciou starej strechy súvisí.

 • odborné poradenstvo k vašej streche a konzultácie
 • obhliadku strechy a jej posúdenie
 • pomoc pri výbere vhodného materiálu
 • podrobný výpočet spotreby materiálu a výpočet prác
 • vypracovanie cenovej ponuky na požadované služby
 • dodávku stavebného materiálu priamo na vašu stavbu
 • vykládku stavebného materiálu ( hydraulická ruka, žeriav )
 • presun hmôt na strechu ( elektrický rebrík )
 • demontáž starej strechy
 • kompletné tesárske, klampiarske, izolatérske a pokrývačské práce na streche, montáž strešných okien, montáž strešných doplnkov ( solárne systémy, prestupy na kanalizáciu, prestupy na anténu, mreže sneholamu, bleskozvodové systémy….)
 • drobné murárske práce súvisiace so strechou ( postavenie nového komína )
 • kontajner na odvoz stavebného odpadu
 • neodkladné riešenie záručných opráv ako aj pozáručný servis
 • doporučenie kvalifikovaných firiem na zateplenie strechy a prípadnú výstavbu obytného podkrovia