Montáž strešných doplnkov

Ku každej streche neodmysliteľne patrí množstvo funkčných doplnkov.

  • Prestupové prvky – sady na anténu, na odvetranie kanalizácie, sanitárne sady
  • Bleskozvodové systémy
  • Mreže sneholamu, protisnehové škridle
  • Stúpacie plošiny na pochôdznosť strechy
  • Ozdobné hrebenáče